حکاکی با اسید

حکاکی با اسید

حکاکی با اسید یکی از روش‌های شیمیایی برای حک روی فلزات است. در این روش، با استفاده از اسید، قسمت‌های مورد نظر روی سطح فلز حکاکی می‌شوند. این روش روی فلزاتی مانند استیل، مس، برنج، نقره و آلومینیوم استفاده می‌شود.

برای انجام اسیدکاری، ورق‌های فلزی پس از تمیزکاری و پاک کردن چربی از سطح آن، با استفاده از نوعی از مواد، آمادۀ کپی‌کاری می‌شوند.

حکاکی با اسیددر کپی‌کاری طرح مورد نظر با استفاده از نور و فیلم روی ورق کپی می‌شود. سپس اسید روی سطح فلز اعمال و به مدت زمانی خاصی باقی می‌ماند. در نهایت، قسمت‌های کپی شده به وسیلۀ اسید خورده و یا حک می‌شوند.

حکاکی با اسید می‌تواند برای تولید تابلوهای نام و شمارۀ خانه، تولید جواهرات، تزئینات فلزی و … استفاده شود. باید توجه داشت که زمان استفاده از اسید، در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی،  امکان تولید گازهای خطرناک و حتی آتش‌سوزی وجود دارد.

در صورت استفاده از این روش، باید از تجهیزات حفاظتی مناسب مانند دستکش، عینک و ماسک استفاده شود.

برای استعلام قیمت به شماره 9122138609 در تلگرام پیام ارسال نمایید.