پلاک شهربانی

منظور از پلاک شهربانی همان پلاک‌ شماره خودرو می‌باشد که به آن پلاک‌ملی یا پلاک ماشین نیز گفته می‌شود. پلاک خودروهای ادارات و سازمان ها دارای رنگ های متفاوت هستند. این رنگ‌ها عبارتند از: سفید، زرد، سبز، آبی، قرمز، قهوه‌ای و خاکی.

سفید:

پلاک سفید با حروف الفبا به جز گ: مربوط به خودرو‌های شخصی و با حرف گ: مربوط به خودرو‌های گذرموقت و با علامت ویلچر، متعلق به افراد جانباز و معلول می‌باشد.


زرد:

پلاک زرد اگر با حرف ک باشد مربوط به خودروهای کشاورزی مثل تراکتور می‌باشد و اگر با حرف ع بود مربوط به خودروهای عمومی مثل اتوبوس و با حرف ت: مربوط به خودروهایی که زیر نظر تاکسیرانی فعالیت می‌کنند.


سبز:

پلاک سبز با حرف پ: خودرو‌های متعلق به پلیس، اعم از پلیس راهور، گشت‌انتظامی و حرف ث: خودرو‌های متعلق به سپاه


قرمز:

پلاک قرمز  که به آن پلاک‌دولتی نیز گفته می‌شود اگر با عبارت تشریفات باشد: متعلق به خودرو‌های تشریفات دولتی و با حرف الف: متعلق به خودرو‌های دولتی که استفاده شخصی از آن غیرمجاز است.


آبی:

پلاک‌های آبی دو دسته‌اند، دسته اول: سفارت و دسته دوم: ارتش.

با حرف D: مربوط به دیپلمات‌ها، با حرف S: مربوط به خودروهای سیاسی و وز‌ارت‌خارجه است.

با حرف ش: متعلق به نیروی‌هوایی و نیروی‌دریایی، با حرف ز: متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و همچنین با حرف ف: متعلق به ستاد کل نیرو‌های مسلح. (البته پلاک نیروی‌زمینی به رنگ خاکی می‌باشد.)


قهوه ای:

خودروهای کلاسیک و تاریخی که معمولا در موزه‌ها نگهداری می‌شود.


دربارۀ ساخت پلاک خودرو:

ساخت این پلاک تنها به عهده مراجع پلاک‌گذاری و نقل و انتقال خودرو می‌باشد و تولید آن توسط افراد عادی، پیگرد قانونی و جریمه به همراه خواهد داشت.

همچنین باید با استانداردهایی که توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌گردد، ساخته شود. برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و تخلفات‌قانونی حتما به سازمان های مربوطه مراجعه شود.