پلاک آسانسور را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

دسته اول: پلاک ظرفیت و شناسه ملی در داخل کابین

دسته دوم: پلاک خطر سقوط به چاهک، ورود افراد متفرقه ممنوع، ظرفیت قلاب سقف، کلید سه گوش در قسمت موتورخانه

پلاک موتورخانه

پلاک موتورخانه آسانسور شامل علائم، هشدارهای فلزی و همچنین راهنمای حرکت دستی آسانسور در مواقع اضطراری (قطع شدن برق و گیر کردن کابین آسانسور در طبقات) می‌باشد. دستورالعمل حرکت دستی آسانسور: شامل مراحل خارج کردن افراد داخل کابین در زمان قطعی برق می‌باشد…

صنعت آسانسور

صنعت آسانسور از جمله صنایعی‌ست که انواع پلاک های فلزی (آلومینیومی، استیل و ...) در بخش های  مختلف  آن دارای  کاربرد می باشد. شرکت های طراحی، نصب آسانسور قبل از بهره برداری ملزم به نصب پلاک ظرفیت کابین، شناسه ملی و همچنین پلاک های موتورخانه هستند. پل…

پلاک شناسه ملی

پلاک شناسه ملی آسانسور از ابتدای سال1396 با هدف ردیابی گواهینامه و تائیدیه‌ها در بازرسی‌های ادواری، اجرایی شده است. این شناسه یک سریال 10رقمی‌ است که پس از ثبت درخواست از طریق سامانه مدیریت‌بازرسی‌آسانسور صادر می‌شود. هر سریال منحصراً برای یک …

پلاک ظرفیت

همانطور که از اسم پلاک مشخص است، نشان‌دهندۀ ظرفیت آسانسور و شامل اطلاعاتی مثل: تعداد افراد مجاز، حداکثر وزن بار، لوگو و نام شرکت سازنده و شماره پشتیبانی می‌باشد. تعیین ظرفیت پلاک بر اساس مقررات و استانداردهای ملی صورت می‌گیرد و بسته به نوع و کار…