پلاک‌های آسانسور

این پلاک‌ها با هدف افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث در قسمت‌های مختلف آسانسورها نصب و توسط مسئولان مربوطه به دقت نظارت می‌شود. پلاک‌های آسانسور در اطلاع‌رسانی به کاربران و تطابق با استانداردهای مرتبط نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. اگر آسانسوری فاقد پلاک باشد، مجوز بهره‌برداری توسط اداره استاندارد صادر نمی‌شود.

کاربرد پلاک در آسانسور

پلاک‌های فلزی با کاربرد تبلیغاتی، اطلاع‌رسانی، هشدار و راهنمایی و … در بخش‌های مختلف آسانسور نصب می‌شوند. بعنوان مثال:

بخش کابین‌آسانسور: شامل پلاک‌‌شناسه و پلاک‌ظرفیت و بخش موتورخانه:  شامل پلاک‌ هشدار، خطر سقوط به چاهک، ورود افرادمتفرقه‌ ممنوع، قلاب‌سقف، کلید سه گوش و … می‌باشد. همچنین بخش گیربکس: شامل پلاک مشخصات فنی موتور و گیربکس، گاورنر و همچنین دستورالعمل حرکت دستی آسانسور می‌شود.

پلاک موتورخانه آسانسور، علائم و هشدارها

پلاک موتورخانه آسانسور، شامل علائم و هشدار از قبیل ورود افراد متفرقه ممنوع، خطر سقوط به چاهک آسانسور، کلید سه گوش، طرفیت قلاب‌سقف و ... می‌باشد. در بخشنامه اداره استاندارد علاوه بر پلاک ظرفیت و شناسه، نصب پلاک‌ موتورخانه نیز الزامی و در صور…

پلاک گیربکس آسانسور، مشخصات موتور و گاورنر

پلاک گیربکس آسانسور، مشخصات موتور و گاورنر برای نمایش مشخصات فنی از قبیل مدل، نام سازنده، نوع گیربکس، حداکثر بار قابل تحمل، نسبت دورانی، میزان نیروی ورودی، شماره سریال و ... می باشد که برای شناسایی دقیق‌تر، نگهداری و تعمیر آن مورد استفاده قرار می‌گی…

پلاک شناسه ملی آسانسور

پلاک شناسه ملی آسانسور دارای یک کد 10رقمی با هدف شناسایی و ردیابی گواهینامه و تائیدیه‌های بازرسی‌ در سراسر کشور می‌باشد. این کد شامل اطلاعاتی مثل: نام سازمان یا شرکت سازنده، تاریخ تولید، شماره سریال و ... است. این طرح از ابتدای سال1396 اجرای…

پلاک ظرفیت آسانسور

پلاک ظرفیت آسانسور همان طور که از نامش پبداست برای نمایش تعداد افراد یا میزان بار مجاز که می‌توان با آسانسور حمل کرد در داخل کابین نصب می‌شود. این ظرفیت به صورت عددی و در واحد کیلوگرم یا تعداد(مانند 8 نفره، 10 نفره و ...) مشخص می‌شود. هر آسانس…