پلاک آسانسور

پلاک اسانسور در بخش های مختلف مثل موتورخانه و کابین استفاده می شود

پلاک آسانسور با هدف افزایش ایمنی و پیشگیری از حوادث در قسمت‌های مختلف اسانسورها نصب و توسط مسئولان مربوطه به دقت نظارت می‌شود. پلاک‌ اسانسور در اطلاع‌رسانی به کاربران و تطابق با استانداردهای مرتبط نقشی مهم و اساسی ایفا می‌کند. اگر آسانسور فاقد پلاک باشد، مجوز بهره‌برداری توسط اداره استاندارد صادر نمی‌شود.

پلاک در اسانسور، کاربردهای مختلفی دارد که در ادامه مختصری به آن می‌پردازیم. به طور کلی می‌توان پلاک های آسانسور را در سه بخش مورد بررسی قرار داد. بخش اول کابین‌ اسانسور که شامل پلاک‌‌شناسه و پلاک‌ظرفیت می شود. بخش دوم، موتورخانه آسانسور که شامل پلاک‌ خطر سقوط به چاهک، ورود افراد متفرقه‌ ممنوع، ظرفیت سقف و کلید سه گوش می‌باشد. بخش سوم نیز گیربکس آسانسور که شامل دستورالعمل حرکت دستی اسانسور، پلاک مشخصات فنی موتور و گیربکس و پلاک گاورنر  می‌شود.

پلاک موتورخانه شامل ظرفیت قلاب، ورودممنوع، خطر سقوط و ... می شود

پلاک موتورخانه آسانسور

پلاک موتورخانه آسانسور: آسانسورها بخش مهمی از زندگی روزمره ما هستند و برای اطمینان از ایمنی و کارکرد صحیح آنها، باید به جزئیات کوچکی همچون پلاک موتورخانه توجه ویژه‌ای داشت. در این نوشته، به بررسی پلاک های علائم، هشدارها و ... می‌پردازیم. …

پلاک موتور آسانسور

پلاک موتور آسانسور پلاک گیربکس آسانسور، مشخصات موتور و گاورنر برای نمایش مشخصات فنی از قبیل مدل، نام سازنده، نوع گیربکس، حداکثر بار قابل تحمل، نسبت دورانی، میزان نیروی ورودی، شماره سریال و ... می باشد که برای شناسایی دقیق‌تر، نگهداری و تعمی…

پلاک ظرفیت و شناسه آسانسور

پلاک ظرفیت: پلاک ظرفیت آسانسور همان طور که از نامش پبداست برای نمایش تعداد افراد یا میزان بار مجاز که می‌توان با آسانسور حمل کرد در داخل کابین نصب می‌شود. این ظرفیت به صورت عددی و در واحد کیلوگرم یا تعداد(مانند 8 نفره، 10 نفره و ...) مشخص می‌شود.…