بایگانی برچسب برای: اسیدکاری استیل

حکاکی فلزات

حکاکی فلزات به دو روش انجام می‌شود: اسیدکاری: حکاکی فلزات با اسید یک فرآیند شیمیایی و از روش‌های سنتی به شمار می‌رود. در این روش، طرح مورد نظر با فیلم (لیتوگرافی) و یا پرینت کالک بر روی صفحات فلز (برنج، استیل و یا آلومینیوم) کپی می‌شو…