بایگانی برچسب برای: حک با اسید

حک با اسید

اسیدکاری، حکاکی فلزات با اسید

اسیدکاری، بعنوان فرآیندی شیمیایی برای حک فلزات شناخته می‌شود و با کمک اسید، طرح مورد نظر را روی سطح فلز حکاکی می‌کند. با ورود دستگاه‌های لیزر این روش در حال منسوخ شدن است. برای اسیدکاری، ابتدا طرح را با فیلم و نور روی سطح فلز منتقل می‌کنند. به این مر…