بایگانی برچسب برای: شناسه ملی آسانسور

پلاک شناسه ملی

پلاک شناسه ملی آسانسور از ابتدای سال1396 با هدف ردیابی گواهینامه و تائیدیه‌ها در بازرسی‌های ادواری، اجرایی شده است. این شناسه یک سریال 10رقمی‌ است که پس از ثبت درخواست از طریق سامانه مدیریت‌بازرسی‌آسانسور صادر می‌شود. هر سریال منحصراً برای یک …