بایگانی برچسب برای: قیمت پلاک برجسته

پلاک برجسته

پلاک برجسته از آلومینیوم و به روش چاپ افست، تولید می‌شود. بعد از چاپ و ورنی‌‌زنی، صفحات آلومینیوم داخل کوره رفته تا به شرایط مناسب برای مرحله بعدی یعنی پرسکاری برسند. مواردی مثل نوع ورق، آبکاری، کیفیت ملزومات چاپ، زمان و درجه حرارت کوره ن…