بایگانی برچسب برای: قیمت پلاک خطر

پلاک خطر مرگ

پلاک خطر

پلاک خطر در محیط‌هایی که احتمال قرار گرفتن افراد در معرض خطرات برقی وجود دارد، مانند: پست‌های برق، تابلوهای برق، تجهیزات الکتریکی و ... نصب می‌شود. هدف استفاده از این پلاک، جلب توجه و ترغیب افراد به رعایت ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث برقی ا…