بایگانی برچسب برای: قیمت پلاک ظرفیت

پلاک ظرفیت

همانطور که از اسم پلاک مشخص است، نشان‌دهندۀ ظرفیت آسانسور و شامل اطلاعاتی مثل: تعداد افراد مجاز، حداکثر وزن بار، لوگو و نام شرکت سازنده و شماره پشتیبانی می‌باشد. تعیین ظرفیت پلاک بر اساس مقررات و استانداردهای ملی صورت می‌گیرد و بسته به نوع و کار…