بایگانی برچسب برای: قیمت پلاک قرقره کابل

پلاک قرقرۀ کابل

پلاک قرقره کابل شامل اطلاعاتی از قبیل: نام و نوع کابل، قطر کابل، وزن، طول، نام تولیدکننده، سال تولید، شماره سریال کابل، سایز، متراژ ابتدا و انتها، شماره‌ قرقره، نام خریدار و ... می‌باشد. پلاک‌ قرقره از فلز آلومینیوم و معمولا با ضخامت 0/4میلیمتر تول…