بایگانی برچسب برای: مارک تجهیزات روشنایی

صنایع روشنایی

پلاک تجهیزات روشنایی توسط تولیدکنندگان بر روی محصولاتی از قبیل: چراغ‌های معابر و پارک، چراغ های بزرگراه، چراغ های خانگی و ... نصب می‌شود. در این پلاک اطلاعاتی چون نام، لوگو و اطلاعات تماس سازنده، شماره سریال، مشخصات فنی و غیره چاپ می‌شود. این پلاک…