بایگانی برچسب برای: مارک تجهیزات پزشکی

پلاک تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

پلاک تجهیزات پزشکی برای اطمینان از ایمنی و کیفیت نصب می‌گردد. همچنین این پلاک شامل اطلاعاتی از قبیل: نام تجهیزات، شرکت سازنده، شماره سریال، تاریخ تولید، شرایط نگهداری و استفاده، وزن، اندازه و ... است که برای کاربران در زمان کار با آن، بسیار …