بایگانی برچسب برای: وزن آلومینیوم

فلز آلومینیوم

آلومینیوم

فلز آلومینیوم یک عنصر شیمیایی با نماد Al و در گروه ۱۳ جدول تناوبی قرار دارد. یکی از فلزات خاکستری-نقره‌ای که در طبیعت به صورت ترکیبی یافت می‌شود و به دلیل داشتن ویژگی های خاص در بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ کاربرد دارد. ویژگی‌های آلومینیوم: س…