بایگانی برچسب برای: پلاک آبفا

پلاک آب

پلاک آب منازل مانند پلاک کدپستی از آلومینیوم با ضخامت 0/5میلیمتر و معمولا ابعاد 15/5×9/3سانتیمتر تولید می‌شود. نوع چاپ افست با زینک و دارای پوشش ورنی‌کوره ای می‌باشد. این پوشش و قرار گرفتن داخل کوره با دمای 200درجه سانتیگراد، دوام و ماندگاری چاپ…