بایگانی برچسب برای: پلاک تجهیزات پارکی

پلاک تجهیزات ورزشی

تجهیزات ورزشی

نصب پلاک تجهیزات ورزشی الزامی‌ست! تجهیزات ورزشی شامل انواع دستگاه‌های‌ورزشی خانگی، باشگاهی، پارکی یا در مدارس، زندان و ... می‌شود. در صورت استفادۀ نادرست از این تجهیزات، احتمال مصدومیت و آسیب‌های جبران‌ناپذیر وجود دارد. در پلاک، نحوۀ کار ب…