بایگانی برچسب برای: پلاک خطرمرگ

پلاک خطر مرگ

پلاک خطر مرگ یا هشدار برق گرفتگی

پلاک خطر پلاک خطر یا هشدار برق گرفتگی اغلب روی تجهیزات برقی مانند: پست‌های‌برق، تابلوبرق، موتورخانه آسانسور یا مناطقی که برق فشارقوی وجود دارد با هدف اطلاع رسانی و افزایش ایمنی نصب می‌شود. هدف استفاده از این پلاک، جلب توجه و ترغیب افراد به رعای…