بایگانی برچسب برای: پلاک سیم و کابل

نمونه پلاک های فلزی

پلاک سیم و کابل، نمایش مشخصات قرقره

پلاک سیم و کابل برای نمایش مشخصات قرقره از جمله: نوع، قطر، وزن، طول، شماره سریال، سایز، متراژ ابتدا و انتهای کابل و همچنین نام و لوگوی شرکت تولیدکننده استفاده می‌شود. مشخصات و ویژگی های پلاک قرقره پلاک سیم و کابل از فلز آلومینیوم با ضخام…