بایگانی برچسب برای: پلاک شماره درخت

برای شناسایی درختان از پلاک فلزی استفاده می شود

پلاک‌ درخت با بارکد

پلاک درخت از این محصول برای نمایش اطلاعاتی مثل: شماره سریال، نام گونه، سن، تاریخچه و سایر مشخصات مرتبط با درخت استفاده می‌شود. پلاک فلزی برای انواع درختان تاریخی با ارزش زیستی بالا، درختانی که به عنوان عناصر زیبایی منظره یا حفاظت از محیط زیست در م…