بایگانی برچسب برای: پلاک شماره شاسی

صنعت خودرو

پلاک خودرو شامل انواع مارک‌های فلزی و غیرفلزی می‌باشد که در قسمت‌های مختلف خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند و شامل اطلاعاتی مثل: شماره‌ شاسی، شماره بدنه، مشخصات‌ موتور، لوگو شرکت سازنده، شماره‌شهربانی و ... می‌باشد. علاوه بر خودروسازان، تولیدکنندگان و…