بایگانی برچسب برای: پلاک پارکینگ

پلاک ساختمان، پلاک شمارۀ واحد، پارکینگ و انباری

پلاک ساختمان، پلاک‌شمارۀ واحد، پارکینگ و انباری از جمله عوامل مهمی هستند که در حوزه مدیریت و سازماندهی واحدهای مسکونی و تجاری استفاده می‌شوند. در واقع از این پلاک‌ها برای شناسایی و تفکیک واحدهای مختلف در یک ساختمان‌ استفاده می‌کنند. پلاک ساختمان…