بایگانی برچسب برای: پلاک کافه

پلاک رزرو، شماره میز و بارکد منوی کافه و رستوران‌

پلاک رزرو، شماره میز و بارکد منوی کافه و رستوران‌ توسط مدیران باتجربه و مشتری‌مدار برای بهبود فرآیند سفارش‌دهی و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. نصب این پلاک ها به مشتریان در انتخاب و رزرو  محل مناسب کمک می‌کند. پلاک‌های کافه و رستوران می‌توا…