بایگانی برچسب برای: چاپ حسینی

رضامارک

چاپ فلزات و پلاکسازی حسینی بطور رسمی در سال ۱۳۸۵با تولید پلاک‌‌آلومینیومی و نام رضامارک فعالیت خود را آغاز نمود. از رویکرد‌های اصلی، تلاش برای تولید محصولی باکیفیت بود و رضایتمندی مشتریان بعد از گذشت بیش از یک دهه، مؤید این ادعا می‌باشد. امروز…