چاپ فلزات

بایگانی برچسب برای: چاپ فلزات

چاپ فلزات

ورق‌های مصرفی در قوطی‌سازی‌ها اغلب وارداتی‌ست، در حالی که لاک و مرکب در داخل کشور تامين می‌شود. شناخت مشخصات فنی مواد مصرفی و رعايت استانداردهای مربوطه می‌تواند به توليد بهتر و ضايعات کمتر بينجامد. ● پيش از چاپ قوطی‌های تين‌پليت، يکی از ان…