بایگانی برچسب برای: چاپ فوری

چاپ فوری

چاپ فوری فلزات یا چاپ دیجیتال فلزات یکی از روش‌های چاپی است که در آن ورق‌ آلومینیوم روی سطح صاف قرار می‌گیرد و هد دستگاه با حرکت روی آن، طرح مورد نظر را چاپ می‌کند. در این روش بر خلاف چاپ سیلک یا افست نیاز به تهیۀ فیلم یا زینک نیست. در واقع…