بایگانی برچسب برای: کاربرد پلاکِ تجهیزات روشنایی

پلاک آلومینیومی مشخصات فنی تجهیزات روشنایی

پلاک آلومینیومی تجهیزات روشنایی به جهات مختلف دارای اهمیت و کاربرد می‌باشد، در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. البته منظور از تجهیزات‌نور و روشنایی: انواع چراغ‌‌های خانگی، وبلایی، معابر، پارک‌‌ها، اتوبان‌ و ... می‌باشد. کاربرد…