بایگانی برچسب برای: کدپستی منازل

کدپستی منازل

پلاک کدپستی

پلاک کدپستی توسط ادارۀ پست به منظور سهولت در تشخیص محل ارسال، در نظر گرفته شده است. این پلاک مانند پلاک آبفا، نزدیک درب ورودی ساختمان نصب می‌شود و  علاوه بر لوگوی اداره پست و شهرداری، درای یک سریال 10رقمی می‌باشد. به طور کلی دو رقم اول سریا…