بایگانی برچسب برای: کد اموال فلزی

پلاک اموال

پلاک فلزی کد اموال یا پلاک سریال اموال دارای کد یا شماره‌ای منحصر به فرد برای شناسایی یک مالکیت یا اموال ثابت مانند ساختمان‌ها، خودروها، تجهیزات صنعتی و ... می‌باشد. پلاک فلزی کد اموال شامل اطلاعاتی مانند نام مالک، شماره ثبتی، شماره سریال، تاریخ و .…