بایگانی برچسب برای: کد اموال

پلاک اموال

پلاک فلزی کد اموال یا پلاک سریال اموال دارای کد یا شماره‌ای منحصر به فرد برای شناسایی یک مالکیت یا اموال ثابت مانند ساختمان‌ها، خودروها، تجهیزات صنعتی و ... می‌باشد. پلاک فلزی کد اموال شامل اطلاعاتی مانند نام مالک، شماره ثبتی، شماره سریال، تاریخ و .…