بایگانی برچسب برای: چاپ افست

چاپ افست

روزی روبل که یک چاپخانه‌دار بود، برای چاپ اسکناس با مشکلِ کیفیت مواجه می‌شود و برای حل مشکل از لاستیکِ نرم‌تری برای چاپ استفاده می‌کند. اپراتوری هم که مسئولِ تغذیۀ کاغذهای اسکناس به دستگاه بود در هر چند دور چاپ یکبار کاغذ را وارد دستگاه نمی‌کرد. این…