چاپ فلزات و پلاکسازی حسینی

آدرس: شهرک صنعتی چهاردانگه
خیابان21-مجتمع‌تجاری‌پارسیان-پ4

تلفن:   2 7 3 6 4 2 5 5 – 1 2 0   

ایمیل: Hosseiniprint@gmail.com

اینستا:      rezamarkcom

توئیتر:       rezamarkcom

تلگرام:      hosseiniprint

فیسبوک:  rezamarkcom