منظور از پلاک ادارات دولتی، پلاک‌های شماره منازل، کنتور آب، کدپستی، ترانس توزیع برق و … می‌باشد.

در ادارت دولتی مثل شهرداری‌ها، سازمان آب و فاضلاب، ادارۀ پست، ادارۀ برق و …  بخش تدارکات و خرید این پلاک ها را سفارش می‌دهند.

پلاک درخت

پلاک درخت معمولاً شامل اطلاعاتی دربارهٔ درخت مثل: نامِ گونه، سن، تاریخچه و ... می‌باشد. این پلاک برای جلب توجه به اهمیت درخت و نگهداری آن بکار می‌رود.  پلاک درخت برای انواع درختان از تاریخی و با ارزش زیستی بالا تا درختانی که در زمینه‌های م…

پلاک اداره برق

پلاک اداره برق بر روی ترانس‌های هوایی توزیع نصب می‌گردد. هر ترانس بعد از راه‌اندازی با یک سریال معمولا 7رقمی از طرف شرکت توزیع همان منطقه، شناسایی می‌شود. دو رقم اول سریال مربوط به نام استان، دو رقم بعدی مربوط به شهر و 3رقم آخر، تعداد ترانس‌های منطقه ر…

پلاک آب

پلاک آب منازل مانند پلاک کدپستی از آلومینیوم با ضخامت 0/5میلیمتر و معمولا ابعاد 15/5×9/3سانتیمتر تولید می‌شود. نوع چاپ افست با زینک و دارای پوشش ورنی‌کوره ای می‌باشد. این پوشش و قرار گرفتن داخل کوره با دمای 200درجه سانتیگراد، دوام و ماندگاری چاپ…

پلاک اموال

پلاک فلزی کد اموال یا پلاک سریال اموال دارای کد یا شماره‌ای منحصر به فرد برای شناسایی یک مالکیت یا اموال ثابت مانند ساختمان‌ها، خودروها، تجهیزات صنعتی و ... می‌باشد. پلاک فلزی کد اموال شامل اطلاعاتی مانند نام مالک، شماره ثبتی، شماره سریال، تاریخ و .…
کدپستی منازل

پلاک کدپستی

پلاک کدپستی توسط ادارۀ پست به منظور سهولت در تشخیص محل ارسال، در نظر گرفته شده است. این پلاک مانند پلاک آبفا، نزدیک درب ورودی ساختمان نصب می‌شود و  علاوه بر لوگوی اداره پست و شهرداری، درای یک سریال 10رقمی می‌باشد. به طور کلی دو رقم اول سریا…